Ein Prosiectau
Mae Kidcare4u bob amser yn darganfod ffyrdd arloesol a chyffrous i helpu ein cymuned a datblygu ein sylfaen cleientiaid ymhellach. Dyma ychydig o'r prosiectau rydyn ni'n eu rhedeg ar hyn o bryd:
  • Y Prosiect Cymorth i Deuluoedd sy'n estyn allan i dros 60 o deuluoedd BAME.

  • Mae Prosiect Cymorth Prawf a Olrhain BAME yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth â Thimau Iechyd Cyhoeddus a Chyngor Dinas Casnewydd i gyflwyno negeseuon iechyd pwysig mewn 6 iaith wahanol i dros 250 o bobl yng Nghasnewydd.

  • Darparu sesiwn pêl-droed dynion 2 wythnosol i wella gweithgaredd corfforol.

  • Yn darparu Cymorth Addysg i dros 50 o blant rhwng 5-17 oed

  • Darparu Clwb Dydd Sadwrn i blant sy'n gallu cymryd rhan mewn dysgu, chwarae, gwneud ffrindiau newydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol.

  • Gweithio mewn partneriaeth â Newport City FC i BAME Children gymryd rhan mewn hyfforddi a chwarae gemau pêl-droed yn wythnosol.

  • Dosbarthu Pecynnau Cartref gyda hanfodion dyddiol i deuluoedd mewn angen yn ystod pandemig Covid-19.

T&T training.JPG
c1928b48-b881-466c-86fa-0f59d44d0b19.JPG
Football 4.JPG
Uzma teaching.jpg
Football photo.JPG
Tawafa .jpg
Hall games kids.png